Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Aesthetic Awards 2022

Yellow Rose, Yellow Rose Oily Skin Care

Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της λιπαρής με τάση προς ακμή επιδερμίδας. Οκτώ προϊόντα και μία επιλογή από επτά μάσκες είναι στη διάθεση των επαγγελματιών ώστε να ρυθμίζεται η περιποίηση ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
sdtoto