Χορηγοί της διοργάνωσης

Τα βραβεία πραγματοποιούνται με την πολύτιμη υποστήριξη
των ακόλουθων χορηγών και φορέων

Υπό την Αιγίδα

Media Sponsor

Official Publication

daily

Διοργάνωση