Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Medidrops Group (Medidrops), Medik8 = Beautiful Skin For Life = Beautiful Planet Forever

Η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστο μέρος αυτού του brand. Η αποστολή τους είναι να μειώσουν το αποτύπωμα των προϊόντων τους σύμφωνα με την τελευταία λέξη της επιστήμης, ώστε να μην χρειάζεται να διαλέξετε ποτέ skincare brands ανάμεσα σε αποτελέσματα, εμπειρία και αντίκτυπο στον πλανήτη.

sdtoto