Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Juliette Armand, The Personal Professional Skincare. Proudly made in Greece

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 στην Αθήνα από τους χημικούς Ιουλία Αρμάγου και Μιχάλη Παπαευστρατίου με σκοπό την έρευνα νέων συνταγών στον τομέα της ομορφιάς, καταθέτοντας στα εργαστήρια τις προσωπικές τους αξίες. Σήμερα, η εταιρία παραμένει 100% Ελληνική σε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ο χαρακτηρισμός όμως της Juliette Armand ως μία αμιγώς Ελληνική εταιρία είναι πολύπλευρος και δεν έγκειται μόνο στην ιδιοκτησία της από Έλληνες μετόχους. Στον πυρήνα της Juliette Armand βρίσκεται το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) με επιστημονική υπογραφή από Έλληνες επιστήμονες, καθώς όλα τα προϊόντα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται εξολοκλήρου στα εργαστήρια της εταιρίας, στην Αθήνα. Στρατηγική της εταιρίας είναι να διατηρήσουμε το καθετοποιημένο μοντέλο έρευνας-ανάπτυξης-παραγωγής-εμπορίας-εξαγωγικής δραστηριότητας αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέροντας στη διεθνή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

sdtoto