Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Medicontec- Αντώνης Γκούμας, Medika Premium Face

RF με LASER στα 650 nm, Μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, ΕΝΔΟΔΕΡΜΙΚΟ, Diamond microdermabrasion ή ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ με το σύστημα OXYBRASION. Μπορείτε να εκτελέσετε όλες αυτές τις θεραπείες χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διαμόρφωση με έως και 18 μοναδικές τεχνολογίες σε μία συσκευή! Χάρη στο σπονδυλωτό σύστημα της έξυπνης πλατφόρμας Plug&play MEDIKA PREMIUM, μπορείτε να επιλέξετε νέες λειτουργίες ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της θεραπείας ανάλογα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του ασθενή σας!!!”

sdtoto