Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Aesthetic Awards 2022

Skin Matters, Νίκησε την Ακμή!

Ο βαθύς και σωστός καθαρισμός του προσώπου σε συνδυασμό με την κατάλληλη αγωγή στο σπίτι, μπορεί να φέρει θεαματικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της ακμή. Η μεγάλη εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση της Αγγελικής Αργύρη οδηγούν στις σωστές συμβουλές φροντίδας. Χρόνια τώρα φέρνουμε χαμόγελα σε πολλά αγόρια και κορίτσια ,τα οποία ταλαιπωρούντο από την ακμή και μέσα σε λίγες επισκέψεις είδαν το δέρμα τους να ξαναγεννιέται μαζί με την αυτοπεποίθησή τους!
sdtoto