Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Aesthetic Awards 2022

Medicontec – Αντώνης Γκούμας, New Line Mediclean Pro Αποστείρωση αέρα από ιούς και βακτήρια

Η MEDIKA δημιούργησε μια σειρά συσκευών που με την πρόσθετη διήθηση με φίλτρο άνθρακα στα 0,3microns διοχετεύουν καθαρό αέρα που σε συνέργεια με UVC ακτινοβολία στα 254 nm (θεωρείται ότι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές στη διαδικασία αποστείρωσης ιόν συμπεριλαμβανομένου και του Covid 19). Δρα σε προστατευμένο περιβάλλον χωρίς να βλάπτει τον άνθρωπο!!!
sdtoto