Κρατήστε με ενήμερο για τα Aesthetic Awards 2025

Aesthetic Awards 2022

GLD Systems, ONIX Best Radiofrequency Device

Το Onix είναι η μόνη πλατφόρμα που συνδυάζει τρεις τύπους ραδιοσυχνοτήτων σε συγκεκριμένη συχνότητα 448 kHz και την αποτελεσματικότητα της φωτοδιέγερσης LED σε μία μόνο συσκευή. Αυτή η αποκλειστική συνεργασία επιτρέπει ευρεία ευελιξία μη επεμβατικών, ευχάριστων και ορατών θεραπειών από την 1η συνεδρία. Έτσι, προσφέρει υψηλή κερδοφορία για το κέντρο και τον επαγγελματία.”
sdtoto